ПОВИК ЗА ПРАКТИКАНТСКА РАБОТА

  1. Повик за практикантска работа

ПОВИК ЗА ЕКСПЕРТИ СО ПОВРЕМЕН РАБОТЕН ОДНОС

  1. Повик за обучувачи за бизнис и меки вештини (истечен оглас)
  2. Повик за ментори (истечен оглас)

ПОВИК ЗА АПЛИКАНТИ

  1. Повик за апликанти (истечен оглас)