Враќањето на довербата во изборниот процес 2 е продолжение на сличниот проект кој беше спроведен претходно. Проектот е финансиран од фондацијата НЕД и Амбасадата на САД во Македонија и има за цел да ја зголеми свеста за изборниот процес во Македонија, внесувајќи поголема доверба во целиот изборниот процес, и придонесува за прифаќањето на резултатите.

Како продолжување на претходниот проект, направени беа дополнителни 7 анимирани видеа. Темата на видеата е поврзана со изборниот процес на локалните избори, гласачкиот процес на денот на изборите, валидноста на гласачкото ливче, што се случува доколку некој е потпишан со вашето име во гласачкиот регистар кога гласате на денот на изборите и гласањето на граѓаните кои времено живеат или работат во странство. Сите видеа се создадени на македонски јазик и преведени на албански исто така. Видеата ќе бидат дел од целокупната медиумска кампања која е планирана да се емитува пред Локалните избори, во есен, 2017 година.

Видеа и линкови од каналот „Јутјуб“ се дадени подолу: