Враќање на довербата во изборниот процес 2

Враќањето на довербата во изборниот процес 2 е продолжение на сличниот проект кој беше спроведен претходно. Проектот е финансиран од фондацијата НЕД и Амбасадата на САД во Македонија и има за цел да ја зголеми свеста за изборниот процес во Македонија, внесувајќи поголема доверба во…
Види повеќе

Враќање на довербата во изборниот процес

Враќањето на довербата во изборниот процес е заеднички кофинансиран проект од Амбасадата на САД и фондацијата НЕД со цел да се зголеми довербата во изборниот процес и резултатите во Македонија. Преку овој проект, создадени беа четири долги видеа и дванаесет кратки анимирани видеа поврзани со…
Види повеќе

Регионалната платформа за слобода на медиумите и безбедност на новинарите

Фондацијата „iVote” создаде онлајн платформа како клучна алатка на Регионалниот систем за рано предупредување и спречување на напади кон новинари. Платформата обезбедува пристапен начин за пријавување насилство (преку копчето „пријави насилство“) и може да пребарува во базите на податоци на напади на 6те регионални центри.…
Види повеќе

Проект за социјална инклузија преку технологија

Главната цел на проектот е да им помогне на младите лица со попреченост да станат дел од работната сила особено во брзо растечкиот ИТ сектор и да им помогне на огранизациите кои работат со лицата со попреченост да ги подобрат вештините за вработување на младите…
Види повеќе

Нови претприемачки можности за лицата со хендикеп

Експертите од фондацијата „иВоте“ ќе дејствуваат како обучувачи и ментори како дел од новата иницијативна мерка за вработување со цел да им помогнат на 120 невработени луѓе со попреченост да ги остварат своите соништа и да основаат свој бизнис до крајот од следната година. Започнато…
Види повеќе

Информативен портал за Ромските заедници во Македонија

Персоналот и волонтерите на фондацијата „иВоте“ неодамна почнаа да работат на иновативен информативен портал за Ромските заедници во Македонија. Финансиран од УНДП, порталот ќе собира и внесува достапни податоци и информации релевантни за вклучување во областите на вработувањето, образованието, здравјето и домаќинството. Веб порталот ќе…
Види повеќе

Анимирани видеа со обуки за „Изборната комисија“ и набљудувачите во Албанија

За да помогне на „Централната изборна комисија на Албанија“ со подготовките за локалните избори во јуни, 2015 год., фондацијата „иВоте“ создаде анимирано видео за обука на членови на изборната комисија и набљудувачи. Во видеото се опфатени одговорностите на персоналот на „Гласачкиот центар“, вклучувајќи го поставувањето…
Види повеќе

Систем за управување со информации за локалните избори во Албанија

Фондацијата „иВоте“ неодамна го заврши дизајнот и имплементацијата на програмата за управување со изборни информации и резултати за 21 јуни, 2015 год. за локалните избори во Албанија. Проектот, со кој раководи „Асистант Импакт “, финансиран од УСАИД, беше создаден во април, 2014 год. за да…
Види повеќе