Фондацијата „iVote” создаде онлајн платформа како клучна алатка на Регионалниот систем за рано предупредување и спречување на напади кон новинари. Платформата обезбедува пристапен начин за пријавување насилство (преку копчето „пријави насилство“) и може да пребарува во базите на податоци на напади на 6те регионални центри.

Системот за рано предупредување и спречување е развиен од Регионалната платформа која ги застапува слободата на медиумите и безбедноста на новинарите. Тоа е мрежа на новинарски здруженија и медиумски трговски друштва во земјите на Западен Балкан, воспоставена во јануари, 2016 год.

За повеќе информации погледнете на: http://safejournalists.net