Дали гласањето е тајно?

– Твојот глас е таен и личен. Избирачкиот одбор е должен да обезбеди услови за да не дојде до прекршување на избирачкото право.