Каде да пријавам бришење на лице од Избирачкиот список?

– Едно лице може да биде избришано од Избирачкиот список поради: смрт, отпуст на државјанство или одземена деловна способност. Управата за водење матични книги редовно доставува извештаи за смрт до ДИК, која потоа ги брише починатите лица од Избирачкиот список. Доколку се случи лицето да е починато непосредно пред изборите, друго лице поднесува барање за бришење на податоците од Избирачкиот список со соодветната документција.