Кога се отвораат и затвораат избирачките места?

– Избирачките места, на денот на гласањето, се отвораат во 07:00 часот, а се затвораат во 19:00 часот.