Која е улогата на набљудувачите?

– Набљудувачите имаат единствена задача да помогнат и да осигураат спроведување на фер и демократки избори, како и заштита на избирачкото право, и истите не знаат и нема начин да дознаат како си гласал.