Кој државен орган е задолжен за Избирачкиот список?

– Единствениот државен орган кој е задолжен постојано да го води, менува и надополнува Избирачкиот список е Државната изборна комисија.