Што да направам доколку ме нема во Избирачкиот список?

– Доколку те нема во Избирачкиот список, поднеси барање за запишување во Избирачки список и приложи ја твојата важечка лична карта или патна исправа. Сите податоци достави ги до подрачното одделение на ДИК во твојот град. ДИК ќе побара објаснување од МВР зошто твоите податоци не биле доставени навреме.