Што се случува откако ќе поднесам барање за промена на лични податоци?

– Откако ќе поднесеш барање за ажурирање на лични податоци, ДИК утврдува дали барањето е основано и доколку е, ги менува податоците. Во случај твоето барање да биде одбиено, имаш право во рок од 3 дена да поднесеш тужба до Уставен суд на Р. Македонија.