Што се случува со моето гласачко ливче по 19:00 часот?

– По 19:00 часот Изборниот одбор ги сумира и брои резултатите од гласачкото место. Твоето ливче, заедно со останатите, се пакува во вреќа, се запечатува со сигурносна лента и безбедно се транспортира до ДИК.