Kако да се регистрирам во Избирачкиот список?

– Нема потреба самиот да се регистрираш во Избирачкиот список. Регистрацијата се прави автоматски со тоа што повлекува ажурирани информации од надлежните државни органи.